רוי כהן קליידוסקופ – הסיפור שלי

מאז ילדותי הוקסמתי מצבעים עזים, האור שיעבור דרכם וגיאומטריה סימטרית. בגיל שש כבר ציירתי מנדלות על זכוכית וצורות סימטריות בצבעים עזים ואחרים.